Kastanjelaan 6,
2982 CM Ridderkerk

Tag

Exchange

DWA | Succesvolle migratie GroupWise naar Exchange

/ /
Grote uitdaging was het omzetten van de complexe mappenstructuur in GroupWise.

NHG / NPA | Migratie naar Microsoft

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en NHG Praktijk Accreditering (NPA) delen samen de IT infrastructuur. Omdat de IT omgeving verouderd niet goed gedocumenteerd was, was verbetering noodzakelijk. Daarnaast bleek dat de eisen en wensen t.a.v. de beschikbaarheid van de omgeving niet overeenkwamen tussen de 2 organisaties en ook met de werkelijkheid.