Kastanjelaan 6,
2982 CM Ridderkerk

Wellantcollege

Upgrade ZENworks

Het Wellantcollege maakt al jarenlang gebruik van ZENworks Configuration Management voor alle locaties, medewerkers en leerlingen. In de loop van de tijd zijn er diverse wensen ontstaan. Netflex heeft deze wijzigingen in het project doorgevoerd i.c.m. upgrades en onderhoud op de database.

Gezien de grootte van de omgeving (1.400 medewerkers, 13.000 leerlingen verspreid over 23 locaties) vereist de periodieke upgrade van de software een projectmatige aanpak. Om alle afhankelijkheden in kaart te brengen heeft Netflex voor deze upgrade een draaiboek opgesteld i.s.m. het Wellantcollege. Aan de hand van het draaiboek zijn alle upgrades uitgevoerd.

Het project is binnen het afgesproken budget opgeleverd en het Wellantcollege heeft de uitvoering van het project beoordeeld met een 7,6 als gemiddeld cijfer.