Kastanjelaan 6,
2982 CM Ridderkerk

Gemeente Schiedam

Schiedam migreert met Netflex

Schiedam migreert met Netflex

Ontvlechten Active Directory, nieuwe Exchange omgeving

De gemeenten Vlaardingen en Schiedam hebben besloten de ICT-samenwerking te beëindigen. Dit was de aanleiding van een aantal technisch complexe projecten die ervoor hebben gezorgd dat gemeente Schiedam nu een eigen, moderne ICT-omgeving heeft. In samenwerking met partner Netflex heeft de ICT-afdeling van de gemeente deze omgeving opgetuigd.

Gemeente Schiedam
Schiedam is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Schiedam is gelegen tussen Rotterdam en Vlaardingen, oorspronkelijk aan de Schie en later ook aan de Nieuwe Maas. Per 1 augustus 2020 had de gemeente 79.003 inwoners (bron: CBS). De stad is wereldwijd bekend om haar jeneverproductie, de historische binnenstad met historische havens (in andere Hollandse steden zouden die ‘grachten’ heten) en de hoogste windmolens ter wereld.

Van één naar twee gebruikersdatabases
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben jarenlang samengewerkt op het gebied van ICT. In 2017 stapte Gemeente Maassluis uit het zogenaamde shared service center en eind 2018, begin 2019 besloten ook de gemeenten Vlaardingen en Schiedam hun samenwerking te beëindigen. “Hoewel beide gemeenten nog steeds een aantal eigen systemen en processen hanteerden, was het beëindigen van de ICT-samenwerking toch een behoorlijke technische uitdaging,” vertelt Jos Lindhout, Manager ICT Beleid en Beheer bij Gemeente Schiedam. “Er waren namelijk ook een aantal applicaties en programma’s waarin de data van alle gebruikers uit Vlaardingen en Schiedam aanwezig waren. We zijn daarom begonnen met het ontvlechten van de gezamenlijke Active Directory, de gebruikersdatabase.”  

Niet lullen maar poetsen
Gemeente Schiedam heeft ervoor gekozen een nieuwe, eigen Active Directory op te bouwen en de Schiedamse gebruikers te migreren van de gezamenlijke omgeving naar de nieuwe Schiedamse omgeving. “Om deze migratie te begeleiden, hebben we Netflex in de arm genomen. In de loop der jaren hebben we met verschillende ICT-partijen samengewerkt. De mentaliteit van Netflex past het beste bij die van ons. Zij hebben uiteraard de benodigde kennis en kunde, maar ze tonen ook commitment en loyaliteit, ze pakken aan volgens het ‘niet-lullen-maar-poetsen principe’.”

Netflex heeft met behulp van de Active Directory Migration Tool van Microsoft de inhoud van de oude naar de nieuwe Active Directory van Schiedam gemigreerd, inclusief alle applicaties (ZENworks) en mailboxen (Exchange on premise). “Dat lijkt eenvoudig, maar het migreren naar de nieuwe Active Directory was juist technisch bijzonder complex. Het moet snel en goed gaan. Vanaf maandagochtend negen uur moeten de eerste gebruikers alweer terecht kunnen. Gelukkig heeft Netflex de kennis, capaciteit en ervaring om een migratie als deze uit te kunnen voeren.”

Testen, testen, testen
Voordat alle 800 gebruikers gemigreerd werden, hebben er gedurende zes tot acht weken een groot aantal testen in verschillende testgroepen plaatsgevonden. De feitelijke migratie werd hierdoor zo voorspelbaar mogelijk gemaakt. In het weekend van zeven en acht juni is de Active Directory van de gemeente succesvol gemigreerd.

“We zijn begonnen met het testen in de nieuwe ICT-omgeving door testgebruikers. In de gemeente maken we gebruik van zo’n 150 verschillende applicaties. Hiervan zijn er ongeveer 30 bedrijfskritisch, zoals applicaties voor financiële zaken en voor het maken van afspraken bij Burgerzaken. Alle 30 hebben ze een applicatiebeheerder en deze mensen hebben de applicaties in de nieuwe omgeving getest om zeker te weten dat ze het na de migratie doen. We konden hierdoor in één weekend migreren, zodat maandagochtend iedereen weer aan de slag kon.”   

Op naar de cloud
“Onze mensen hebben in samenwerking met Netflex de nieuwe ICT-omgeving ingericht. Inmiddels zijn we van Windows 7 naar Windows 10 overgestapt. Na het project ‘Active Directory’ hebben we het project ‘Migratie naar Windows 10’ opgezet, uitgevoerd en afgerond. Netflex heeft de Teams-omgeving ook aangepast, zodat we in staat zijn Teams-meetings direct in de Outlook-agenda aan te maken. We zijn erg tevreden over wat Netflex heeft betekend en we blijven in de toekomst zeker met ze samenwerken.”

Gemeente Schiedam neemt bij Netflex ook Managed Services af, voor ondersteuning in het beheer – indien nodig. Op dit moment lopen de voorbereidingen voor projecten om verdere stappen naar de cloud te maken.