Kastanjelaan 6,
2982 CM Ridderkerk

NHG / NPA

Migratie naar Microsoft

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en NHG Praktijk Accreditering (NPA) delen samen de IT infrastructuur. Omdat de IT omgeving verouderd niet goed gedocumenteerd was, was verbetering noodzakelijk. Daarnaast bleek dat de eisen en wensen t.a.v. de beschikbaarheid van de omgeving niet overeenkwamen tussen de 2 organisaties en ook met de werkelijkheid.

De omgeving was een mix van Novell en Microsoft producten zonder goede integraties. Daarnaast heeft NHG / NPA de wens om het beheer van de IT omgeving deels uit te besteden, om zich zo meer te kunnen richten op de eigen business.

Netflex Professional Services heeft daarom allereerst een groot deel van de diensten opnieuw opgebouwd en daarna de gegevens van de oude naar de nieuwe omgeving overgezet. Met deze migraties is de omgeving naar een Microsoft platform gemigreerd zoals Exchange, Windows Fileservers, aangevuld met NetIQ Access Manager, NetIQ SecureLogin. Bovendien is de virtualisatie laag van VMware volledig opnieuw ingericht met vSphere en VMware Horizon View.

Netflex Managed Services voert het beheer van de omgeving nu grotendeels remote uit. Periodieke updates voorkomen dat de omgeving weer achter gaat lopen met de updates.

De gebruikersbeleving is enorm verbeterd, gebruikers hebben Single Sign-On, thuiswerkplekken hebben dezelfde beleving als op kantoor en het beheer is vereenvoudigd. Netflex heeft het project volledig gedocumenteerd opgeleverd, NHG / NPA heeft het project beoordeeld met een 7,6 als gemiddeld cijfer.