Kastanjelaan 6,
2982 CM Ridderkerk

Attema

Mobiel werken

Sinds eind vorig jaar hebben alle vestigingen van Attema een gevirtualiseerde ICT-omgeving. Netflex heeft een VMware-infrastructuur geïmplementeerd die servers virtualiseert, de buitendienstmedewerkers de mogelijkheid geeft mobiel te werken en medewerkers bij de dochterbedrijven centraal beheerde virtuele desktops levert.

Overzicht

Attema is een ambitieuze ontwikkelaar en producent van innovatieve oplossingen voor de marktsegmenten Installatie, Bouw, Infra en Special Products. Attema b.v. in Gorinchem is het moederbedrijf van de Attema-groep met vestigingen in Duitsland en België. Het bedrijf heeft ongeveer 175 medewerkers, op kantoor, in de fabriek en in de buitendienst.

Uitdaging

Attema werkte al een aantal jaren op een VMware-omgeving, waarbij het serverpark op twee fysieke servers werd gevirtualiseerd. De ICT-omgeving voldeed niet meer aan de eisen die het bedrijf en de medewerkers aan de infrastructuur stelden. Attema definieerde daarom een drietal pijlers waaraan de nieuwe omgeving moest voldoen: uitbreiding van de capaciteit, een uniforme werkplek bij de dochterbedrijven en mobiel werken voor buitendienstmedewerkers.