Kastanjelaan 6,
2982 CM Ridderkerk

Amerpoort en Reinaerde

Mail migratie naar Office 365

Netflex migreert 5000 mailboxen in 1 weekend

Amerpoort & Reinaerde hebben onlangs een medewerkersportaal op basis van Office 365 bij hun 5000 medewerkers gelanceerd. Om dit te realiseren moesten alle 5000 mailboxen van GroupWise naar Exchange gemigreerd worden. Netflex bood de oplossing en zette in één weekend de mailboxen om met behulp van de GWAVA Retain Migration Toolkit.

IT-diensten naar de cloud

Amerpoort en Reinaerde zijn twee zorginstellingen met een gezamenlijke  I&A-afdeling.
Deze afdeling is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de IT-middelen en -infrastructuur en bestaat uit ruim 25 medewerkers.

Zorginstellingen stellen zich steeds vaker de vraag hoe zij hun medewerkers beter kunnen ondersteunen met nieuwe technologie zodat werk efficienter wordt, de kwaliteit wordt verhoogd, communicatie effcetiever wordt en kennis beter gedeeld en uitgewisseld wordt.
Niet alleen binnen teams maar ook met collega’s verder weg, met clienten, verwanten en ketenpartners.

De toekomstvisie van Amerpoort & Reinaerde is het naar de cloud brengen van zoveel mogelijk IT-diensten – waarbij het uitgangspunt is dat dit leidt tot minder hoge investeringen. Eerste stap in dit traject was het naar de cloud brengen van mail.

Wij werkten nog met GroupWise, maar waren ons natuurlijk bewust van de ontwikkeling van de markt richting Office 365. Onze medewerkers hadden aangegeven dat zij liever met Exchange wilden werken.

De reden daarvoor was dat vrijwel iedereen thuis ook Outlook gebruikt. Wij hebben dan ook besloten de mailomgeving naar Office365 te migreren. Voorwaarde was dat dat met zo min mogelijk last voor de gebruikers zou gebeuren. Daarom hebben we als één van de eisen gesteld dat de migratie in één weekend gerealiseerd zou worden.

Gert van Galen
IT Manager bij Amerpoort & Reinaerde

Migreren met GWAVA

Netflex heeft een oplossing gebaseerd op de GWAVA Retain Migration Toolkit aangeboden. Met deze software kon de mail vanuit GroupWise naar een archief worden omgezet en was er slechts een klein gedeelte dat in het weekend live gemigreerd moest worden.