Kastanjelaan 6,
2982 CM Ridderkerk

Subsidie mogelijk voor invoering Het Nieuwe Werken

Netflex > Nieuws > Subsidie mogelijk voor invoering Het Nieuwe Werken

Vanaf vandaag kunnen bedrijven een subsidie van € 18.000 aanvragen voor het doorvoeren van Het Nieuwe Werken. In totaal stelt de overheid € 24 miljoen beschikbaar. Deze subsidie ontvangen bedrijven om een externe adviseur in te huren. Voorwaarde hierbij is dat de adviseur een project uitvoert waarbij de bedrijfsprocessen worden verbeterd of de duurzame inzetbaarheid wordt vergroot.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de arbeidsproductiviteit binnen organisaties vergroten met het doorvoeren van Het Nieuwe Werken. Daarvoor is investeren in procesverbetering en duurzame inzetbaarheid van personeel nodig. De subsidie kan makkelijk en snel worden aangevraagd en afgerekend. Op deze manier wordt het aanvragen aantrekkelijk gemaakt voor mkb-bedrijven. De subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2012, zolang het budget toereikend is.

De subsidies kunnen worden aangevraagd vanaf maandag 10 oktober 2011 tot en met maandag 21 oktober 2012 via het Agentschap van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het totale beschikbare subsidiebudget is € 24 miljoen, die wordt gefinancierd uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).