Kastanjelaan 6,
2982 CM Ridderkerk

Bewaarplicht dreigt ook voor sociale media

Netflex > Nieuws > Bewaarplicht dreigt ook voor sociale media

Sociale netwerken krijgen in de toekomst mogelijk een bewaarplicht, zodat opsporingsdiensten toegang kunnen krijgen tot data die in het verleden via die netwerken is uitgewisseld.

De opsporingsdiensten zeggen “technologische neutraliteit” te willen hebben om te weten te komen wie met wie, wanneer, waar en hoe communiceert. Die term betekent dat het niet uitmaakt of dat via e-mail, Skype, telefoon, WhatsApp, Twitter, sms of Facebook gebeurt.

De Europese Commissie maakt op dit moment plannen om het Data Retention Directive te herzien, de Europese richtlijn voor de bewaarplicht. Providers zijn verplicht gegevens van hun klanten, zoals ip-adressen en andere metadata, voor een bepaalde tijd op te slaan. Die data is bedoeld voor opsporingsdiensten. En diezelfde opsporingsdiensten blijken nog veel meer wensen te hebben.

In het kader van de herziening van de bewaarplicht heeft de Europese Commissie de meningen gevraagd van lidstaten en opsporingsdiensten over de tot nu toe geldende richtlijnen. Dat leverde onder meer het verwijt op dat de bewaarplicht zo moeilijk is te verklaren en te rechtvaardigen door lokale politici en opsporingsdiensten. Aan de Europese Commissie is gevraagd met betere argumentatie te komen om de bewaarplicht beter te beargumenteren.

Een van onze partners is al enige tijd bezig met het ontwikkelen van oplossingen voor deze mogelijke bewaarplicht: Social Media Security en Retain for Social Media.
Netflex houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.