Gemeente Schiedam

Microsoft-tenant cloudoplossing voor meer functionaliteit

Gemeente Schiedam met Netflex in de wolken

In de klantencase Gemeente Schiedam migreert met Netflex wordt beschreven welke implicaties het beëindigen van de ICT-samenwerking tussen de gemeenten Vlaardingen en Schiedam hebben gehad. Het ontvlechten van de gezamenlijke Active Directory en de implementatie van een nieuwe Exchange-omgeving bij gemeente Schiedam waren de eerste stappen naar een moderne ICT-omgeving. Deze krijgt inmiddels verder vorm door de migratie naar een eigen Microsoft tenant met meer functionaliteiten om productiever en efficiënter te kunnen werken.

Na de ontvlechting met de gemeente Vlaardingen worden nu de vervolgstappen gezet naar een nieuwe – op cloud gebaseerde – ICT-omgeving. De bestaande tenant – een container waarin alle online services van Microsoft zijn opgeslagen – had een beperkte functionaliteit. Jos Lindhout, Manager ICT Beleid en Beheer bij de gemeente Schiedam:

‘Met de overstap naar een eigen ‘gemschiedam’-tenant kunnen we beter gebruik maken van de mogelijkheden die Microsoft 365 biedt en daardoor productiever en efficiënter werken. Dit geldt voor alle gebruikers, onze eigen medewerkers, maar ook externen.’

 

Eind januari is de tenantmigratie met onder meer Teams, SharePoint en OneDrive afgerond. Hierna volgen nog drie trajecten, waarvan de eerste een Office-migratie is; Office 2010 wordt vervangen door 2016. Als dit achter de rug is, vindt een migratie van de Exchange on-premise mailboxen en distributielijsten naar Exchange Online plaats. Als laatste worden de bestanden van de lokale file shares naar OneDrive en SharePoint overgezet.

‘Alle afdelingen binnen de gemeente hebben de mogelijkheid gekregen om vooraf te testen,’ vertelt Jos. ‘Hierbij hebben we vooral gelet op het correct migreren van de inhoud in Teams, OneDrive en SharePoint Online. We gaan nu bepalen wanneer de vervolgtrajecten worden opgestart. Op deze wijze gaan we niet in een grote big-bang naar de cloud, maar doen we het stapsgewijs.’