Verhoek Europe

Verhoek Europe vernieuwt datacenter en workspace met Liquit

Verhoek Europe vernieuwt datacenter en workspace met Liquit

Verhoek Europe wilde een toekomstvaste infrastructuur, gestandaardiseerd en gecentraliseerd met werkplekonafhankelijkheid voor alle medewerkers. Een groep medewerkers was Liquit Workspace in combinatie met Liquit Release en Patch Management Plus aan het testen toen in maart Covid-19 de wereld veranderde. Door een versnelde uitrol van het platform konden medewerkers van Verhoek Europe hun werk vanuit huis doen.

Verhoek Europe
Verhoek Europe is opgericht in 1953. Het familiebedrijf begon met het transport van riet en biezen en specialiseerde zich daarna in de tapijtindustrie. Inmiddels heeft Verhoek Europe zich ontwikkeld tot een professionele en veelzijdige internationale dienstverlener. Met in totaal dertien vestigingen zijn zij actief in bijna heel Europa. Naast het rollentransport heeft Verhoek Europe haar werkzaamheden uitgebreid en is specialist als het gaat om warehousing en het transporteren van lengtegoederen zoals industriële deuren en zonwering. Het wagenpark bestaat uit ongeveer 425 trucks en 550 trailers. De organisatie staat op dit moment onder leiding van de derde generatie die samen met haar ruim 900 medewerkers vol trots en passievol elke dag weer alle kennis, ervaring en materieel inzet om de dienstverlening voor iedereen zo eenvoudig mogelijk te maken.


IT ondersteunt missie

Rudy Selles, IT Manager bij Verhoek Europe: “Om de toekomstige strategie van Verhoek te kunnen realiseren, moest ons IT-platform aangepakt worden zodat het onze ambities kon ondersteunen. In een interne IT-sessie hebben we twee subprojecten gedefinieerd. Het eerste project had betrekking op de verouderde datacenterinfrastructuur. Daarvoor in de plaats moest een nieuwe omgeving komen, het datacenter moest toekomstvast worden. In het tweede project stond werkplekonafhankelijkheid centraal, je eigen werkomgeving moest anywhere, anytime en vanaf any place beschikbaar zijn. Binnen ons bedrijf werkte iedereen nog op een individueel geïnstalleerde PC, er was nauwelijks standaardisatie.” Martijn Dunnink, System Administrator licht toe: “Het bestaande platform had performanceproblemen. Het werd gebruikt voor applicatievirtualisatie maar was niet geschikt voor het bieden van een volledige werkomgeving aan de gebruikers.” “Op basis van de drie uitgangspunten, centraal werken, virtuele werkplekken en uniformiteit zijn we op zoek gegaan naar een oplossing,” vervolgt Rudy. “Ons bedrijf bestaat grofweg voor 90% uit ‘transactionele medewerkers’ en voor 10% uit medewerkers die een IT-omgeving nodig hebben die meer op maat is. Wij wilden dat iedereen uiteindelijk zou ‘landen’ op dezelfde centrale omgeving.”

 

In verband met de specifieke kennis op het gebied van werkplekinrichting is Verhoek Europe met Netflex in gesprek geraakt.

 

Tijdens een inspiratiesessie is afgesproken een proof of concept op basis van remote desktopservices van Microsoft op te zetten. Aan deze demo-omgeving is Liquit als ‘lijm’ toegevoegd, om ook de mogelijkheid tot thuiswerken te verbeteren en een centrale werkomgeving voor medewerkers te creëren. “Liquit helpt ons bij het realiseren van onze strategische uitgangspunten.”

Liquit als strategisch tool

Verhoek Europe koos voor een hybride oplossing bestaande uit een klein deel VMware voor powerusers en een deel remote desktopservices van Microsoft. Liquit Workspace in combinatie met Liquit Release & Patch Management Plus fungeert als strategisch tool op dit landschap. Voor het profielmanagement is gekozen voor FSLogix. Het opzetten van de demo-omgeving was in één ochtend voor elkaar. “De Liquit-software ‘stond’ binnen een kwartier op de server en vervolgens zijn we gaan testen met een testgebruiker,” aldus Martijn.

Met de implementatie is Verhoek nog bezig. Het complete project is eind februari opgestart. In maart ‘draaide’ een gedeelte op vier hosts. “Toen Covid-19 er in maart voor zorgde dat we zoveel mogelijk thuis moesten gaan werken, zijn we het platform versneld gaan uitrollen,” zegt Martijn. “We hebben zoveel mogelijk mensen naar het platform overgezet en we zijn met Liquit gaan experimenteren. Mensen die heel specifiek werk doen, konden dit nu via Liquit vanuit huis doen.

 

”De flexibiliteit van Liquit in de workspace is ongelooflijk. Het doet alles wat we wilden, eigenlijk zelfs meer. Met behulp van Liquit konden we heel snel heel veel mensen thuis laten werken.”

 

“We zijn begonnen om een groot deel van onze customer service medewerkers de mogelijkheid te geven thuis te werken. Daarna volgden al snel medewerkers van andere afdelingen. Toen de rust wat was weergekeerd hebben we de capaciteit van het platform uitgebreid en zijn we meer applicaties beschikbaar gaan maken. Op advies van Netflex hebben we de toegang ‘roll based’ gemaakt: op basis van iemand’s rol is een set aan applicaties noodzakelijk en dat bepaalt of een gebruiker standaard Remote Desktop Services kan gebruiken of specifieke eisen heeft en dus een persoonlijke omgeving op basis van VMware nodig heeft. Liquit levert ons de flexibiliteit om met deze verschillende rollen om te gaan als het gaat om platform en set aan applicaties. Onder water regelen wij alles, zoals bijvoorbeeld specifieke instellingen voor applicaties. Gebruikers merken daar niets van, de software zelf is heel gebruiksvriendelijk.”

Inmiddels heeft Verhoek 80 tot 90 ‘concurrent connections’; gebruikers die dagelijks tegelijkertijd actief zijn. In de totale groep van mensen die toegang heeft tot het platform zitten ongeveer 190 mensen. Martijn: “De Liquit Workspace is aan de beheerkant eenvoudig en laagdrempelig,  applicaties zijn snel op te leveren. Als je een applicatie aanmaakt, heb je te maken met een zogenaamde swimlane. Dat wil zeggen een proces van development naar test naar acceptatie naar productie. Je kan snel een vorige versie terugzetten, een gebruiker drukt op een knop en is terug in de oude situatie. Gaat er iets niet goed in de fase van test naar productie, dan kan je eenvoudig naar de oude situatie terug. Daar houden wij van, software die het net anders doet dan de gevestigde orde. Dat doet mooie dingen en dat zie je.”

Verder verfijnen en ontwikkelen
“Wat zijn wij blij geweest met de strategische keuze die we eerder al gemaakt hadden,” vertelt Rudy. “Liquit heeft ons ongelooflijk geholpen, het was anders niet mogelijk geweest om onze medewerkers thuis te laten werken. De versnelde uitrol van het platform is ten koste gegaan van verdere verfijning, maar daar zijn we nu mee bezig.”

De nieuwe implementatie biedt met de Liquit Workspace een uniforme interface en veel flexibiliteit. Martijn: “Met Liquit willen we gebruikers nog meer selfservice aanbieden. Als iets niet werkt, kunnen ze het zelf in een paar stappen oplossen (zonder helpdesk). Soms doet een applicatie het niet in ons netwerk. Dat kan want we hebben locaties in heel Europa. Bij geen respons sluit Liquit de applicatie en start deze opnieuw op wat voor de gebruiker veel fijner is. Ook hebben we de aanlogtijden met FSLogix drastisch kunnen verlagen. Dan maakt het niet uit op welke server je terecht komt, je kan verder waar je gebleven was. Dit is een aanvulling op het geheel, waar het normaal van eerste klik tot helemaal geladen 30 seconden tot een minuut duurde, kost dat nu 8 seconden.”