Gemeente Veenendaal

mobiliseert met Netflex advies

Gemeente Veenendaal mobiliseert met Netflex advies

De gemeente heeft ten doel gesteld dat medewerkers met behulp van ICT meer mobiliteit krijgen. Netflex heeft de afgelopen jaren meerdere projecten bij de Gemeente Veenendaal en samenwerkende gemeentes uitgevoerd en staat bekend als stabiele ICT-partner. De gemeente heeft Netflex dan ook gevraagd te adviseren in het traject met een Project Start Architectuur.

Gemeente Veenendaal
Met meer dan 65.000 inwoners is Gemeente Veenendaal de derde stad van de provincie Utrecht. Groei, verandering en diversiteit zijn kernwoorden voor Veenendaal. De gemeente beheert naast haar eigen ICT ook de  ICT voor omliggende gemeentes.

  

Mobiel met IT
De centrale on-prem hard- en software raakt afgeschreven en verouderd. Infrastructuurprestaties moeten verbeteren en er is behoefte aan flexibeler, comfortabel en efficiënt lokaal werken vanaf een moderne werkplek. Arthur Scipio, Teamleider I & A bij Gemeente Veenendaal: “Wij willen onze medewerkers de mogelijkheid geven om met een nieuwe IT-omgeving mobieler te werken. Dat wil zeggen meer thuis of ergens anders dan op kantoor, tijd- en locatie-onafhankelijk en wel met toegang tot alle relevante applicaties, functionaliteiten en gegevens. Veiligheid is daarbij een zeer belangrijk aandachtspunt. Dus weinig kabels, makkelijk en mobiel – onder andere met behulp van WiFi -, USB-monitoren met draadloze randapparatuur en bedrade netwerkverbinding.”

Project Start Architectuur
Netflex is in de afgelopen jaren een stabiele ICT-partner geweest voor de gemeente Veenendaal en samenwerkende gemeentes. “Wij hebben Netflex gevraagd om samen met ons een Project Start Architectuur (PSA) op te stellen. Zo’n PSA wordt aan het begin van een project gemaakt en geeft een duidelijk en definitief architectuurraamwerk waarbinnen het project wordt uitgevoerd. Het is opgesteld door de architecten in nauwe samenwerking met het projectteam.”

De PSA beschrijft in globale termen hoe de business-, informatie- en technische architectuur eruit gaan zien. Samen met een Plan van Aanpak vormt de PSA het startdocument voor het project. Het doel is om een project een concrete, relevante en praktisch realiseerbare scope mee te geven zodat het resultaat past in het grotere geheel van de organisatie. De PSA zorgt er ook voor dat er wordt nagedacht over applicatie- en technische risico’s en dat de huidige kennis en componenten zo veel mogelijk worden hergebruikt.

Doelen duidelijk door workshops
Netflex heeft vier workshops georganiseerd. “Deze workshops lieten ons nadenken over vier onderwerpen: visie & beleid, security, de moderne werkplek en cloud & hybride”, vertelt Arthur. “Voor elk van deze belangrijke componenten van de architectuur voor een moderne werkplek hebben wij met behulp van Netflex invulling gegeven aan de doelsituatie.”

Eind mei is de PSA definitief opgeleverd. Dit document vormt samen met het Plan van Aanpak de basis voor de opstart van het project.

“Netflex heeft ons uitstekend geholpen bij het advies, bij het maken van keuzes en bij het vastleggen in het PSA-document”, besluit Arthur. “Wederom is gebleken dat Netflex een betrouwbare, stabiele ICT-partner is met de kennis en kunde die wij nodig hadden voor dit project.”