De Fryske Marren

Netflex migreert gemeente naar nieuwe front-end infrastructuur

Hogere gebruikerstevredenheid en lagere beheerlast bij De Fryske Marren

Netflex migreert gemeente naar nieuwe front-end infrastructuur

Medewerkers van de gemeente De Fryske Marren werken tegenwoordig op een volledig nieuwe, moderne, snelle ICT-omgeving omgeving die tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk is. Daarnaast heeft de ICT-afdeling door effectiever beheer meer tijd voor vernieuwing. Netflex heeft een flexibel werkplekconcept op basis van Windows 10 en in combinatie met Liquit geïmplementeerd.

Gemeente De Fryske Marren
De Fryske Marren is een gemeente in de provincie Friesland met een gemeentehuis in Joure. De gemeente is een fusie tussen Gaasterland-Sloten, Lemsterland, Skarsterlân en een gedeelte van Boornsterhem rond Terhorne. De gemeente telt ongeveer 51.678 inwoners.

 Flexibel werken
De gemeente werkte eerder op een werkplekplatform op basis van Windows 7 met ZENworks Configuration Manager (ZCM). ZCM werd gebruikt voor het leveren van applicaties naar de medewerker en als configuratiebeheersysteem waarin de verschillende werkstations fysiek en virtueel werden opgenomen. “Onze medewerkers waren gewend aan een flexibel werkplekconcept op basis van server based computing. Zij logden in op een werkplek die bij ons in het datacenter draait,” vertelt Marco Schaap, beleidsmedewerker ICT en coördinator voor Automatisering van De Fryske Marren. “Was iemand aan het einde van de dag klaar met werk, dan werd de werkplek geschoond zodat die weer klaar stond voor iemand anders voor de volgende dag.”

Tijd besparen door efficiënt beheer
Vanuit de afdeling automatisering kwam de vraag naar vernieuwing van de front-end infrastructuur. “We kenden de datum waarop Windows 7 end of life zou gaan. We zijn in gesprek geraakt met Netflex over een migratieproject van Windows 7 naar Windows 10 waarbij de rol van ZCM ook aan de orde kwam,” vervolgt Marco. “Als alternatief bood Netflex Liquit Workspace inclusief Liquit Release & Patch Management aan. De demo’s van het product werden positief ontvangen. Wat er voor ons uitsprong was de efficiëntie in packaging en beheer, daarop konden we veel tijd besparen. Ook de toegang van buiten is veel eenvoudiger te regelen. We hebben vrij snel de beslissing genomen om over te stappen, ook omdat onze contracten voor ZCM een einddatum hadden die snel naderde.”

Migreren met Netflex
De afdeling ICT is in het migratietraject erg nauw met Netflex opgetrokken. “Wij hebben gevraagd of de projectleider die al verschillende ICT-projecten met ons heeft uitgerold, ons ook deze keer kon helpen. Netflex heeft ons geadviseerd qua ontwerp van de virtuele desktopinfrastructuur en geholpen bij de implementatie van verschillende oplossingen in onze infrastructuur. We zijn niet alleen gemigreerd van Windows 7 naar Windows 10, maar we hebben ook Liquit Workspace met Liquit Release & Patch Management geïmplementeerd, we zijn overgestapt op een ander type image, op basis van de Microsoft Deployment Toolkit, en we hebben ons updatemechanisme anders ingericht met Windows Server Update Services. Daarnaast zijn we gezamenlijk begonnen om alle applicaties technisch en functioneel gereed te krijgen voor het nieuwe platform. Binnen een tijdsbestek van negen maanden hebben we het project gerealiseerd, vanaf de eerste implementatie-ontwerpen tot aan de live-gang. Keurig vóór de einddatum van Windows 7 support.”

Doorontwikkelen met Liquit
De Fryske marren werkt al geruime tijd samen met Netflex. Naast advies-, migratie- en implementatieprojecten, zijn er ook servicecontracten voor ondersteuning. “De stap om Netflex in te schakelen voor dit project was vrij voor de hand liggend. Hun aanbieding hebben we ook wat Liquit betreft in een vorm kunnen gieten die voor ons handig qua doorlooptijd en passend bij inkoop was. Liquit wordt gebruikt als middel om applicaties uit te rollen en is qua beheer makkelijk voor de gebruiker en de IT-afdeling.

“We hadden ZENworks al redelijk hoog zitten in vergelijking met andere oplossingen en in Liquit herkenden we dezelfde flexibiliteit maar in slankere vorm qua footprint op ons systeem. Ook zijn er veel meer doorontwikkelmogelijkheden; er wordt nog steeds heel hard gewerkt aan nieuwe features.”

 

“De impact van de verandering is niet zo groot, waardoor er minder tijd nodig is om aan te passen aan de nieuwe situatie.”

Eenvoudiger beheer op meerdere locaties
De oplossing is in oktober 2019 live gegaan. Sindsdien hebben zo’n 375 concurrent gebruikers met zo’n 700 accounts op een flexibele en moderne manier toegang tot alle applicaties en instellingen. “De gebruikerstevredenheid is omhoog gegaan en de beheerlast naar beneden. Onze mensen werken nu vanuit huis maar normaal gesproken in gemeentehuizen, Joure heeft twee grote kantoren, er zijn twee servicepunten in Lemmer en Balk. De buitendienst bestaat uit ongeveer 200 mensen, die op drie locaties werken van waaruit ze bij hun werkplek kunnen als ze daar tijd voor hebben. Op ongeveer 27 verschillende locaties loggen medewerkers met Multi-Factor Authenticatie  op hun telefoon in op zero clients en gebruiken ze Liquit.”

“Dagelijkse zaken maar ook updates kosten veel minder tijd. Eerst moesten we iemand een paar dagen inhuren, op een stoel zetten, begeleiden. Nu hebben we een veel simpeler proces om updates in het image door te voeren. Ook standaard applicaties rollen we uit met Liquit.”

 

“We hebben tegenwoordig natuurlijk te maken met 24-uurs dienstverlening – meer dingen worden digitaal aangeboden, maar dan moet de afhandeling aan de achterkant wel beschikbaar zijn. Hoe korter het doorloopproces voor beheer, hoe beter wij als automatisering kunnen focussen op dingen waar gebruikers tegenaan lopen en vernieuwingen die we moeten doorvoeren.”

Verandering met zo min mogelijk gebruikersimpact
Marco en zijn afdeling zijn van mening dat de gebruiker zo min mogelijk van ICT(-veranderingen) moet merken. “Als iemand geen Windows 7 maar Windows 10 en Liquit in plaats van ZCM voor zijn neus krijgt, denkt hij natuurlijk ‘Hé, dat is nieuw!’ Maar deze verandering brengt geen stijle leercurve of een andere manier van werken met zich mee. Wij als beheerders hebben er veel baat bij als medewerkers weinig merken van de verandering.”

Jan van der Veen, communicatie-adviseur: “Ik weet dat de werkplek veranderd is, omdat de items op m’n scherm er anders uitzien. Maar ik kan er feitelijk hetzelfde – en meer – mee. Door bijvoorbeeld rechts te klikken op een applicatie-object kan ik de applicatie automatisch opstarten. Ook de voortgang van installaties is in Liquit allemaal visueler en duidelijker. De schil an sich is een stuk mooier dan in het vorige pakket. Van de verandering zelf hebben we niet veel ‘last’ gehad.”

Minder complexiteit, minder afhankelijkheden
Marco concludeert: “De manier waarop de nieuwe front-end infrastructuur voor ons werkt is goed te koppelen aan de manier waarop we onze infrastructuur en het beheer daarvan zien. De tevredenheid onder onze gebruikers is hoger, en het beheer van de omgeving is eenvoudiger geworden.”