Met de coronacrisis heeft de overheid een subsidie COVID-19 beschikbaar gesteld. IVT heeft van deze subsidie gebruik gemaakt en heeft in samenwerking met Netflex ingezet op het leveren van zorg op afstand binnen de kraamzorg. Met de verkregen subsidiegelden zijn onder andere alle kraamverzorgenden (74) uitgerust met een iPad. De iPad zorgt ervoor dat iedere kraamverzorgende vanaf afstand een kraamgezin kan ondersteunen zonder fysiek aanwezig te zijn. Bij kraamgezinnen die corona-positief zijn kon op deze manier toch de juiste ondersteuning geleverd worden. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om aan meer kraamgezinnen zorg te verlenen. De fysieke aanwezigheid tijdens het kraambed kan daarmee teruggebracht worden in aantal uren, maar de kraamverzorgster blijft door de iPad bereikbaar voor het kraamgezin. Een stap vooruit in de dienstverlening.

Het subsidietraject is in een relatief korte tijd van 5 weken doorlopen. In deze periode is de subsidie aangevraagd, zijn de iPads besteld en zijn deze aan de achterzijde in beheer genomen door Netflex. Ook de uitreiking van de iPads aan de kraamverzorgenden is weer prima verlopen, doordat vooraf bruikleenovereenkomsten zijn opgesteld, de iPads alleen maar ingespoeld hoefde te worden en de kraamverzorgenden direct aan de slag konden met hun device. Ook hierbij is gebleken dat het werken met Teams een prima oplossing is in deze bijzondere tijd.