Voetbal en privacy, twee begrippen die doorgaans niet snel met elkaar in verband gebracht worden. Toch zorgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor een aantal interessante veranderingen dit voetbalseizoen.

Tot 25 mei 2018[1] was het gebruikelijk dat voetbalfans allerlei informatie over hun favoriete spelers konden krijgen; van lengte en gewicht tot blessures en verwachte revalidatie tijden. Met de komst van de AVG is deze informatievoorziening aan banden gelegd. Voetbalclubs mogen dergelijke informatie over de spelers niet langer zonder meer publiceren.

De reden hiervoor is dat informatie als lengte en gewicht, persoonsgegevens zijn. Informatie over blessures en voortgang zijn zelfs te kwalificeren als bijzondere persoonsgegevens, omdat het iets zegt over de gezond- en gesteldheid van de betreffende speler. Het publiceren van dergelijke informatie kan de privacy van spelers aantasten, waardoor voetbalclubs er zorgvuldig mee om dienen te gaan.

Illustratief is de informatievoorziening aan het begin van het seizoen rondom de blessures van enerzijds PSV’er Lozano en Feyenoorder Haps, en Marco van Ginkel anderzijds. Waar PSV geen officiële mededeling deed en Feyenoord het afdeed met een ‘beenblessure’, liet Chelsea weten dat Van Ginkel naar verwachting acht maanden na zijn knieoperatie weer in actie zou komen. Chelsea had toestemming verkregen van Van Ginkel om gedetailleerd verslag te doen van zijn blessure.

De AVG geeft een aantal mogelijkheden waarbij de verwerking van persoonsgegevens (in dit geval in de vorm van publicatie) rechtmatig is. Een van deze mogelijkheden is de toestemming van de betrokkene, de persoon bij wie de persoonsgegevens horen. In theorie zouden voetbalclubs het probleem dus kunnen oplossen door toestemming te krijgen van de spelers. Echter meldt de AVG dat toestemming geen geldige rechtsgrond is voor situaties waarin sprake is van een duidelijke wanverhouding tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke. Met andere woorden, de verkregen toestemming door sportclubs wordt geacht niet volledig uit vrije wil te zijn gegeven door de spelers, gezien de gezagsverhouding die er tussen sportclub (werkgever) en voetballer (werknemer) bestaat.

Is het niet langer publiceren van dergelijke spelersinformatie dan de beste oplossing? Vooralsnog lijken (Nederlandse) voetbalclubs eieren voor hun geld te kiezen door te zwijgen over blessures en andere persoonsgegevens van hun spelers. De werkgeversorganisatie van het betaald voetbal, FBO, geeft de clubs het advies om terughoudend te zijn met de verstrekking van dergelijke informatie. De vraag rijst of dit niet een wat overdreven reactie is. Buiten kijf staat dat voetballers ook recht hebben op privacy, maar in hoeverre zal de speler in zijn privacy zijn aangetast wanneer bekend is dat hij een paar wedstrijden niet zal spelen in verband met een beenblessure? Wellicht is het anders wanneer het gaat om ernstige (levensbedreigende) ziektes, maar een verzwikte enkel hoeft toch geen reden tot geheimzinnigheid te zijn?

Sportkoepel NOC*NSF is een lobby gestart om helderheid te krijgen, waarop Minister Dekker de motie Koopmans heeft overgenomen. Deze motie verzoekt de regering om binnen een half jaar na inwerkingtreding van de AVG, de Kamer te berichten over de ervaringen met de aanpak van onder andere de verwerking van (gezondheid)gegevens in het kader van sportbeoefening.

[1] De datum van inwerkingtreding van de AVG

Meer weten over de AVG of over de dienstverlening van Netflex Legal in het algemeen? Neem gerust contact met ons op via 088-6383590 of info@netflexlegal.nl!