Bij de gemeente Meppel werd gebruik gemaakt van Open Enterprise Server (OES) om onder andere file services aan te bieden. Als eerste stap in de omzetting van de Microfocus omgeving zijn de fileservers met bijbehorende raakvlakken gemigreerd naar Microsoft diensten.

Mede door de geruisloze overgang is de gemeente Meppel tevreden over het resultaat. Netflex heeft dit project binnen het gestelde budget afgerond en afgesloten met een 8,4.

Project aanpak

Als eerste is er een inventarisatie uitgevoerd voor de migratie. Nadat de inventarisatie was afgerond is een plan opgesteld met het ontwerp van de omgeving. Nadat de bouw is afgerond, heeft Netflex volgens het draaiboek de migratie uitgevoerd en de documentatie opgesteld. Dit heeft gezorgd voor een heldere aanpak, duidelijke scope en voorspelbaar resultaat. Mede door de nauwe samenwerking met de gemeente is het project een succes geworden. Naast de samenwerking heeft Netflex ook de kennis gedeeld en medewerkers van de gemeente wegwijs gemaakt in de nieuwe Microsoft omgeving en hoe zij hier mee om moeten gaan.

Migratie aanpak

Netflex is begonnen met de opbouw van de nieuwe servers. Hierbij zijn er voor ZENworks aanpassingen verricht zodat deze gekoppeld is met de Active Directory. Voorheen was deze koppeling met de eDirectory. Het omzetten van de eDirectory naar de Active Directory was niet het enige. Onder andere de VMware UEM profielen van de OES fileserver zijn ook door Netflex omgezet naar de Microsoft fileserver omgeving.

De migratie verliep gefaseerd om zo de eventuele risico’s te spreiden. De data is omgezet op basis van Robocopy met daarbij door Netflex ontwikkelde scripts. Deze scripts zijn gebruikt om de data zo efficient mogelijk over te zetten. Hierdoor was het ook mogelijk om meteen de rechten over te zetten van de eDirectory naar de Active Directory. Tot slot is er nog een check gedaan met een 2e controle slag om er zeker van te zijn dat de data goed is overgezet.

Sector

Overheid

Belangrijkste voordelen

Een belangrijk voordeel van deze omzetting was dat de medewerkers van de gemeente Meppel de volgende dag weer aan het werk konden en alles geruisloos is overgezet. Na de omzetting hebben de medewerkers er niks van gemerkt dat er een migratie heeft plaats gevonden. Daarnaast is het project gerealiseerd binnen het gestelde projectbudget.

Microsoft producten

Microsoft Windows Server

Over Gemeente Meppel

De gemeente Meppel bestaat uit Broekhuizen, Meppel, Nijeveen, Rogat en De Schiphorst. Meppel ligt op een kruispunt van riviertjes en stroompjes. Als schipperscentrum maakte Meppel een bloei door die sterk samenhing met de verveningen in Drenthe. De stad Meppel telt 29.352 inwoners. Nijeveen heeft een sterk agrarisch karakter. In en bij dit dorp wonen 3.746 mensen. Broekhuizen, Rogat en De Schiphorst tellen samen 315 inwoners. Het aantal inwoners van de hele gemeente is 33.413. De oppervlakte is 5.702 ha. De verbinding met het water is gebleven: het Meppelerdiep is toegankelijk voor schepen tot 2.000 ton. De wegverbindingen zijn uitstekend: de A28 en de A32 zorgen voor snelle verbindingen met heel Nederland. Met de nieuwe A 37 ligt Duitsland op slechts 60 km. Elk half uur vertrekken treinen vanaf het NS-station met directe aansluiting naar veel bestemmingen.