In dit artikel staat de AVG wederom centraal. Meer specifiek zal het gaan over de creatieve oplossingen die recent in het nieuws waren ten aanzien van het verkrijgen van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Zeggen dé rode stip en het dinomasker u iets?

De organisatie van een culinair evenement in Bloemendaal kwam met een oplossing voor bezoekers die geen toestemming gaven om foto’s van hen te maken. Deze bezoekers kregen een rode stip die zij op hun voorhoofd konden plakken, zodat het voor fotografen tijdens het schieten van foto’s of tijdens de bewerking naderhand duidelijk was dat zij niet op de foto wilden.

Dierenpark Amersfoort kwam niet veel later met een soortgelijke pilot, waarbij bezoekers die niet op de foto wilden een dinomasker kregen. Het bleek later om een PR stunt te gaan, om aandacht te krijgen voor een aankomend evenement in het park. Desalniettemin wil ik het voorbeeld in deze blog gebruiken, omdat het in de kern dezelfde gedachte heeft als de rode sticker oplossing: personen die hun toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens niet geven, moeten dat kenbaar maken (door middel van een masker of rode stip).

Zijn deze oplossing wel AVG-proof? Het idee is dus dat wanneer je geen toestemming geeft voor de verwerking van je persoonsgegevens, je dit kenbaar maakt door middel van een stip of masker.

Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens alleen dan worden verwerkt, wanneer de verwerkende partij beschikt over een geldige grondslag. Een veelvoorkomende grondslag is toestemming: de verwerkende partij heeft (vooraf) toestemming gevraagd aan de betrokkene om zijn of haar persoonsgegevens te mogen verwerken.

Wanneer de voorbeelden in dit licht worden bekeken, kan de conclusie worden getrokken dat de oplossingen, hoewel creatief, niet AVG-proof zijn.[1] Immers, door mensen die hun toestemming niet geven te voorzien van een sticker of masker, staat niet vast dat degenen zonder een sticker of masker expliciet toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens. De situatie die ontstaat is er een waarin het gaat om ‘geen bezwaar/wel bezwaar’, versus de situatie die de AVG vereist ‘geen toestemming/wel toestemming’. Voor de AVG zuiverder zou het zijn, om de mensen die nu juist wel op de foto willen te voorzien van een sticker of masker. Op die manier is het duidelijk dat wie er expliciet zijn toestemming geeft voor de verwerking van persoonsgegevens.

Al moet worden toegegeven dat dit weer zo’n knullig beeld geeft van je anders kekke festival.. Photoshop, anyone?

[1] Kleine kanttekening: wanneer de organisatie toestemming heeft verkregen van bezoekers door het laten accepteren van het privacy statement (waarin duidelijk staat vermeld dat er tijdens het festival foto’s worden gemaakt) bij het kopen van een toegangsbewijs, kan de rode stip/het masker worden gezien als intrekking van de aldaar gegeven toestemming: hetgeen mogelijk wel AVG-proof is.

Meer weten over de AVG of over de dienstverlening van Netflex Legal in het algemeen? Neem gerust contact met ons op via 088-6383590 of info@netflexlegal.nl!